معرفی

آکادمی علوم طب چینی پکن (CBIATC ) واقع در شهر پکن در سال 1975 با پیشنهاد برخی از سازمان های بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO) و با موافقت شورای دولتی و تصویب وزارت بهداشت ، وزارت امور خارجه ، وزارت اقتصاد و تجارت خارجی تحت رهبری دولت چین و آکادمی علوم پزشکی چین (CACMS)، به یک سازمان معتبر آموزش آکوپانکچر تبدیل شده است و در طی 30 سال گذشته به خوبی شناخته شده است.

بیش از 30 سال پیش، بسیاری از پزشکان خارجی خواستار مطالعه آکوپانکچر در چین بودند. با موافقت شورای دولتی و تصویب وزارت سلامت، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و تجارت خارجی، “ مرکز آموزش آکوپانکچر بین المللی” به طور رسمی در آوریل 1975 تأسیس شد و به موسسه انستیتو آکادمی چین وابسته به آکادمی علوم پزشکی چین ملحق گردید.

دوره های آموزشی

دانشکده

WhatsApp Image 2019-12-03 at 7.31.26 PM

دکتر محمد طباطبایی

( استاد آکادمی )

rmznii

راهله رمضانی

( نماینده آکادمی )

1-191119205123153

Zhao Changlong

( رییس بخش بین الملل آکادمی)

WhatsApp Image 2019-12-03 at 8.34.50 PM

Han Bin

( رييس بخش آموزش)

SONY DSC

jing xianghong

( رئیس آکادمی )