WhatsApp Image 2019-12-03 at 7.31.26 PM

محمد طباطبایی , استاد آکادمی
دکتر محمد طباطبایی دارای دکتری تخصصی طب چینی از دانشگاه نانجینگ و عضو انجمن طب سوزنی دانمارک و مترجم کتابهای آکوپانکچر

 

WhatsApp Image 2019-12-03 at 8.34.50 PM

Han Bin

دکتر هان بین Han Bin ، معاون درمان بیمارستان طب سوزنی و موکساباسیون ، آکادمی علوم پزشکی چین؛ معاون مرکز آموزش بین المللی طب سوزنی پکن

استاد معروف و با سابقه تکنیک مسترتانگ