دکتر محمد طباطبایی , استاد آکادمی طب چینی پکن

 

دکتر محمد طباطبایی دارای دکتری تخصصی طب چینی از دانشگاه نانجینگ و عضو و مدرس انجمن طب سوزنی دانمارک و مترجم کتابهای زیر میباشد :

  • کتاب تافته بی بافنده
  • کتاب بیانگری بدن
  • کتاب آکوپانکچر پزشکی
  • کتاب تغذیه درمانی در طب چینی
  • کتاب فلسفه دائودجینگ

دکتر محمد طباطبایی پس از قبولی با نمره عالی در آزمون کسب صلاحیت استادی به عنوان استاد مرکز China Beijing International Acupuncture Training Center مورد تایید قرار گرفتند.