دوره سه ماهه 433 ساعته بیسیک آکوپانکچر و موکسی باسیون

سرتیفیکیت : آکادمی طب چینی پکن

 

هدف این دوره :
از طریق آموزشهای این دوره سه ماهه , پزشکان قادر به کسب اطلاعات زیر خواهند بود :

 

1- درک عمومی از تئوری اساسی طب سنتی چین , شرکت کنندگان میتوانند از تئوری یین و یانگ , اصول هشت گانه , تئوری پنج عنصر برای شناخت روند فیزیولوژیک و پاتولوژیک بدن استفاده کنند.
2- شرکت کنندگان میتوانند تئوری زانگ فو را بشناسند , عملکردهای فیزیولوژیک ارگانهای زانگ فو را درک کنند , و تفاوت های بین فیزیولوژی و پاتولوژی بدن را بین طب چینی و طب غربی درک کنند.
3- شرکت کنندگان میتوانند تئوری آکوپانکچر و موکسی باسیون را درک کنند , 14 مریدین رگولار را بشناسند و رابطه این مریدین ها با ارگانهای زانگ فو را درک کنند.
4- شرکت کنندگان میتوانند با تکنیک های سوزن گذاری شامل : وارد کردن سوزن , منیپولیشن , خارج کردن سوزن و روش های تضعیف و تقویت کردن به طور ماهرانه ای آشنا شوند.
5- شرکت کنندگان میتوانند روشهای تشخیصی در طب چینی را بیاموزند.
6- شرکت کنندگان میتوانند نقاط رایج را از قبیل : مکان نقاط , اندیکاسیون , کاربردهای بالینی و روشهای نیدلینگ نقاط بیاموزند.
7- شرکت کنندگان میتوانند بر مبنا تئوریهای آموخته شده , بیماریها را آنالیز کنند و تشخیص دهند و در کلینیک برخی از بیماریهای رایج در زمینه های زنان , نورولوژی , درد , پوست و زیبایی و …. را درمان کنند.

دوره سه ماهه بیسیک 433 ساعته به صورت آموزش بخش تئوری توسط استاد ایرانی آکادمی طب چینی , آقای دکتر محمد طباطبایی به صورت مجازی تدریس میشود. و بخش بالینی آن در بیمارستان و کلینیک آکادمی طب چینی در پکن برگزار میشود.

 

نحوه آموزش مجازی بخش تئوری :
آموزشهای مباحث تئوری , توسط فیلم ها و وویس ها و کتابها و اسلایدهایی توسط استاد تدریس میشود و در پایان هر مبحث تعدادی تست برای ارزیابی یادگیری شرکت کنندگان مطرح میشود . در جلسات مجازی آموزش تئوری زمانهایی را به پرسش و پاسخ شرکت کنندگان با استاد برای تفهیم بهتر مباحث اختصاص میدهیم .
و در پایان دوره آزمونی به جهت تایید آمادگی سطح آموزشی برای اعزام به دوره بالینی چین از شرکت کنندگان گرفته میشود.

 

نحوه آموزش بالینی :
پس از تایید شرکت کنندگانی که بخش تئوری را با موفقیت گذرانده اند , دوره بالینی به مدت حدود 25 روز در آکادمی و بیمارستان و کلینیک های طب چینی در پکن برگزار میشود. و در اواسط دوره آزمون میان ترم به صورت تشریحی و تستی و عملی و در پایان دوره نیز آزمون پایان ترم به صورت تستی از شرکت کنندگان توسط آکادمی در چین گرفته شده و سرتیفیکیت سه ماهه بیسیک 433 ساعته بین المللی به شرکت کنندگان توسط رییس آکادمی اهدا خواهد شد.