پزشک عزیز :
برای ثبت نام در دوره های سه ماهه بیسیک و پیشرفته و یا دوره های کوتاه مدت تخصصی فرم زیر را تکمیل نمایید . همکاران ما در اسرع وقت به شما تماس خواهند گرفت.
لطفا پس از تکمیل اطلاعات شخصی در فرم در قسمت توضیحات سابقه آموزشی یا فعالیت خود در زمینه آکوپانکچر را به منظور بهبود روند راهنمایی توسط همکاران ما شرح دهید .